Wat is een warmtepomp?

Heel wat voldoende geïsoleerde gebouwen worden met zogenaamde 'laagtemperatuursystemen' verwarmd. Deze garanderen een optimaal comfort dankzij het gebruik van ketels die het water op 40 °C verwarmen (in plaats van 60 tot 75 °C, zoals in het verleden). Drie grote families ketels kunnen dit soort verwarming op een doeltreffende manier realiseren: ketels die op stookolie of op gas werken en warmtepompen.

Ketels die op gas of op stookolie werken, zijn intussen genoegzaam bekend. Warmtepompen die met geothermische energie werken daarentegen zijn meer originele oplossingen en vormen dan ook een reëel alternatief. Ze benutten de calorieën uit de ondergrond door middel van geothermische sondes en zetten ze om in calorieën waarmee gebouwen kunnen worden verwarmd. Een geothermische sonde bestaat uit een boorgat in de bodem waarin een dubbele buis wordt geplaatst, waardoor het warmtewisselingsmedium kan circuleren en met de warmte van de ondergrond kan worden geïmpregneerd. Het is die energie die vervolgens door de warmtepompen wordt benut.

Warmtepompen zijn ingenieuze en wonderlijke hulpmiddelen. Hun dimensionering, die wordt bepaald door de behoeften van het gebouw, moet door professionals worden geëvalueerd.

Principe

De warmtepomp is een kleine ketel waarmee de calorieën die bij lage temperatuur werden ontvangen, in calorieën met hoge temperatuur kunnen worden omgezet. De werking van het toestel is op een eenvoudig principe gebaseerd: de vloeistof die in de warmtepomp circuleert, wordt in stoom omgevormd nadat ze in contact gekomen is met het water uit de geothermische sondes. Het gas dat op die manier wordt verkregen, wordt door een compressor gecomprimeerd, waardoor zijn temperatuur stijgt (fysische wet). Zodra de gevraagde temperatuur bereikt is, geeft het gas zijn warmte door aan het water dat door de radiatoren (of andere verwarmingslichamen) circuleert. Daarna wordt de druk van het gas verlaagd, waardoor het opnieuw vloeibaar wordt ... en vervolgens opnieuw in stoom wordt omgezet na contact met de geothermische vloeistof enz.
In het geval van geothermische energie zetten de warmtepompen de calorieën uit de ondergrond (ongeveer 12 °C) om in de calorieën die nodig zijn om het gebouw te verwarmen. Dit is afhankelijk van de manier waarop de warmte in het gebouw wordt verspreid - via vloerverwarming, muurverwarming of convectors. Meestal bedraagt de temperatuur die door warmtepompen wordt vrijgegeven, 30 tot 65 °C, waardoor ze ook gebouwen kunnen verwarmen en sanitair warm water kunnen voortbrengen.

Prestaties

De prestaties van een warmtepomp worden weergegeven in de vorm van een COP-waarde. Die waarde wordt volgens een genormaliseerde procedure gemeten. Geothermische warmtepompen (bodem - water) halen een COP tussen 4 en 5. Dit betekent dat voor iedere elektrische kW die in de pomp wordt geïnjecteerd (om de compressor te doen werken), u er tussen 4 en 5 terugkrijgt. D.w.z. 3 tot 4 kW gratis winst... dankzij de geothermische sondes!
Ter vergelijking: aerothermische warmtepompen kenmerken zich door veel lagere COP-waarden (tussen 2,5 en 3). Dit wil zeggen dat die warmtepompen veel meer elektriciteit verbruiken.

Fabrikanten van warmtepompen

In het verleden was de productie van warmtepompen een zaak van gespecialiseerde fabrikanten. Intussen is de markt echter voldoende groot geworden (vooral dankzij Duitsland), zodat alle grote merken tegenwoordig krachtige en betrouwbare warmtepompen bouwen van een zeer behoorlijke kwaliteit: Vaillant, Viessmann, Buderus, Stiebel Eltron, SDEEC, Geotherma ... Sommige merken bieden zelfs een garantie van 10 jaar, wat een duidelijk bewijs is van de maturiteit van de toegepaste technologie!

Terug

GEO-GREEN sprl - Rue de Priesmont, 63 - B-1495 Marbais | Belgique

All rights reserved @ Geo-Green 2015