De 7 fasen van uw project

U bent een gezin, een school, een rusthuis, een advocatenkantoor, een industriële onderneming ... U wilt aan het grote avontuur van de geothermie beginnen!

Hoe kan ik mijn energiebron best kiezen? Welke geothermische oplossing moet ik toepassen? Afhankelijk van welke criteria? Aan wie kan ik dat werk toevertrouwen? Op welk moment moet ik een beroep doen op de verwarmingstechnicus? Welk type sondes moet ik installeren?

Doorloop samen met ons de 7 fasen van uw project. En vergeet niet dat wij u op ieder moment kunnen begeleiden bij dit mooie avontuur.

Projects

1Voorkeur voor een hernieuwbare energiebron

Er bestaan heel wat oplossingen om een gebouw te verwarmen of te koelen, maar veel van die oplossingen hebben een schadelijke invloed op het milieu.

Als u voor geothermie kiest, opteert u voor een energieproductiemethode die in een perspectief van duurzame ontwikkeling past.

Als u deze stap zet en voor geothermie kiest, opteert u voor zekerheid:

Bevoorradingszekerheid : geothermie vormt een uitzonderlijke bevoorradingsbron, aangezien de ondergrond een onuitputtelijke hoeveelheid calorieën op mensenschaal ter beschikking stelt.

Milieuveiligheid : geothermie is een schone energiebron, aangezien ze geen CO2 en geen fijn stof voortbrengt.

Bovendien zijn er voor geothermie geen risico's die verband houden met de onttrekking, de behandeling en het vervoer, die wel bestaan voor andere energiebronnen zoals koolwaterstoffen.

Geyser

Klimaatongevoeligheid : geothermie is niet afhankelijk van de klimaatomstandigheden. De constante temperaturen van de ondergrond staan garant voor een constante productie.

Er hoeven daardoor geen (eventueel verontreinigende) nevensystemen te worden voorzien om eventuele tijdelijke prestatiedalingen op te vangen.

2Selectie van de beste geothermische oplossing

Er kunnen twee technieken worden ingezet om de energie uit de ondergrond op te vangen.

  • Het open geothermische systeem, waarbij het water uit een grondwaterlaag wordt opgepompt en de warmte daaruit wordt teruggewonnen.
  • Het gesloten geothermische systeem, waarbij de ondergrondse warmte wordt opgevangen via sondes die diep in de bodem zijn aangebracht.

Daarnaast bestaat nog een derde techniek, die soms de horizontale geothermie wordt genoemd, waarbij de ondergrondse warmte wordt opgevangen door middel van geosolaire sensoren die horizontaal en op een beperkte diepte in de bodem zijn aangebracht.

Deze derde techniek is evenwel geen echte geothermie in de strikte zin van het woord. Deze drie technieken kunnen zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten worden toegepast.

Bent u op zoek naar het hoogste rendement? Opteer dan voor een systeem met een open of een gesloten kring.

Tuyaux

Die systemen halen de beste COP-waarden (coefficient of performance) en garanderen op die manier een grotere rendabiliteit van de installatie.

Moet u rekening houden met bepaalde beperkingen in uw omgeving? Geef dan de voorkeur aan een systeem met een gesloten kring, dat niet afhankelijk is van de aanwezigheid van een grondwaterlaag en dat ook in de stad kan worden geïnstalleerd.

3Uitvoering van een geologisch onderzoek

De aard van de ondergrond verschilt niet alleen van de ene streek tot de andere, maar ook afhankelijk van de diepte. Sommige lagen zijn interessanter dan andere. Uitgedrukt in aantal watt per strekkende meter kan de warmteproductie in sommige gevallen zelfs verdubbelen, afhankelijk van de plaats waar het systeem wordt geïnstalleerd.

Als u opteert voor een systeem met een gesloten kring, kunt u aan de hand van een grondig geologisch onderzoek nauwkeurig de lengte bepalen van de sondes en de diepte waarop ze moeten worden geplaatst om volop van uw installatie te kunnen genieten.

GEO-GREEN voert al meer dan 20 jaar lang geologische of hydrologische onderzoeken uit. Profiteer van deze knowhow om uw installatie te optimaliseren.

Boussole

4Berekening van de afmetingen van de verwarmingsinstallatie

Het is van essentieel belang dat de verwarmingsinstallatie correct wordt gedimensioneerd, opdat u volop van alle voordelen van de geothermische energie zou kunnen genieten. Aan de hand van de oppervlakte van het gebouw en het gewenste comfortniveau kan de installatie optimaal worden gedimensioneerd en kan de meest geschikte warmtepomp worden gekozen.

Uw verwarmingstechnicus, uw architect of een gespecialiseerd studiekantoor kan een heel belangrijke bondgenoot zijn om een verlies van comfort (als de installatie ondergedimensioneerd is en daardoor niet de gewenste warmte of koeling voortbrengt) of een verlies van rendabiliteit te voorkomen (als de installatie overgedimensioneerd is en nutteloze kosten met zich brengt).

GEO-GREEN kan u in deze fase deskundigen ter beschikking stellen die gespecialiseerd zijn in de dimensionering van de installaties. Profiteer van hun professionele advies, zodat u de mogelijkheden van uw installatie optimaal kunt benutten.

Chauffage

5Ontwerp van het geothermische systeem

Tijdens de ontwerpfase wordt ervoor gezorgd dat de aard van de ondergrond en de verwarmingsbehoeften die eerder werden bepaald, perfect op elkaar worden afgestemd.

Tijdens deze fase wordt, rekening houdend met de aard van de ondergrond, berekend hoeveel sondes er zullen moeten worden geplaatst en hoe lang ze zullen moeten zijn. Er wordt ook rekening gehouden met de beschikbare ruimte, zodat kan worden bepaald of de sondes verticaal of schuin moeten worden opgesteld. Een schuine opstelling biedt heel wat voordelen, waaronder een onmiskenbare plaatsbesparing.

GEO-GREEN mocht eerder al de prijs voor innovatie in ontvangst nemen met zijn schuin opgestelde coaxiale sondes van roestvrij staal. Profiteer van deze exclusieve oplossing, zodat u nog meer voordeel uit uw installatie kunt halen.

Design

6Plaatsing van de sondes

De sondes van uw installatie worden in de bodem aangebracht door middel van een boor- of een intriltechniek. De machines die worden gebruikt om de sondes in de grond in te brengen, zijn klein, zodat de impact in de tuinen tot een minimum worden beperkt of zodat er gemakkelijker in krappe ruimten kan worden gewerkt.

Is uw installatie uitgerust met coaxiale sondes van roestvrij staal? Dankzij een hoge geleidbaarheid die eigen is aan het metaal, kan de lengte van de sondes met 10 tot 15 % worden ingekort, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement.

GEO-GREEN beschikt over geavanceerd materieel om uw sondes te installeren, dat bovendien een minimale impact heeft op het milieu. Het materieel is ook geschikt voor alle oppervlakken en kan in alle types ruimten worden gebruikt.

Sondes

7Aansluiting van de installatie

Tijdens deze laatste fase worden alle sondes met een collector verbonden, die op zijn beurt met de warmtepomp verbonden is. Die collector moet onder meer het berekende debiet regelen via een geheel van afsluiters en debietmeters.

Zodra de installatie wordt opgestart, kunnen het debiet en de temperatuur van het water op een nauwkeurige manier worden opgevolgd.

GEO-GREEN blijft u tijdens de hele duur van uw project bijstaan. De keuze van de beste materialen en de best geschikte systemen voor uw situatie vormen de garantie op een duurzame oplossing op maat.

Raccord

GEO-GREEN sprl - Rue de Priesmont, 63 - B-1495 Marbais | Belgique

All rights reserved @ Geo-Green 2015