De troeven van geothermische energie

Geothermie

Rendabiliteit

Uw installatie maakt gebruik van de warmte van de ondergrond. In tegenstelling tot gas en petroleum is deze energievorm gratis en in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar.
Geothermie is een gratis en onuitputtelijke energievorm

Het elektriciteitsverbruik dat nodig is om de installatie te doen werken, is residueel. Als uw elektriciteit bijvoorbeeld wordt voortgebracht met zonnepanelen of windturbines, is de werkingskostprijs zo goed als nul, waardoor u nog meer geld kunt besparen.
De werkingskosten die verbonden zijn met geothermische energie, zijn laag of zelfs onbestaand

Simulaties tonen aan dat alleen al voor de verwarming van het gebouw een return on investment kan worden geboekt na 7 tot 8 jaar. Als u daar ook nog eens de voordelen bij telt van 'geocooling' (het gebouw koelen door middel van het koude water uit de ondergrond), is de return on investment nog sneller, aangezien de hoge kosten die met een klassieke airco-installatie gepaard gaan, hiermee verdwijnen.
Snelle return on investment

Milieu

Sinds het einde van de vorige eeuw zijn wetenschappers en politici zich bewust geworden van de noodzaak om de emissies van broeikasgassen (CO2) drastisch te beperken. Stookolie, gas en hout, die traditiegetrouw worden gebruikt om onze gebouwen te verwarmen, zijn verantwoordelijk voor een groot volume stofdeeltjes en koolwaterstoffen die uiteindelijk in onze atmosfeer terechtkomen.

n tegenstelling tot die traditionele energiebronnen produceren geothermische installaties heel weinig of geen fijn stof en CO2 - afhankelijk van de energiebron die wordt gebruikt om de elektriciteit voort te brengen.
Geothermische energie is dan ook een doeltreffend alternatief waarmee men op een positieve manier kan bijdragen tot een betere kwaliteit van de lucht

Met geothermische energie kan men de risico's op verontreiniging voorkomen die verband houden met de onttrekking, de behandeling en het vervoer van koolwaterstoffen.

Bovendien hoeft men hiervoor geen opslagruimten voor de brandstof meer te voorzien. Met geothermische energie hoeft men zich ook geen zorgen meer te maken over verontreiniging van de ondergrond door stookolie of over gasexplosies.
Geothermische energie brengt aanzienlijk minder risico's voor het milieu met zich mee

Vastgoed

Met een geothermische installatie beschikken de gebouwen over een betrouwbaar en modern systeem voor de verwarming en de airconditioning. Dankzij de verschillende beschikbare technieken (open of gesloten kring) kan deze oplossing aan ieder type terrein en ieder type oppervlak worden aangepast.
Met geothermische energie kunnen moderne en betrouwbare systemen worden geïnstalleerd, die aan iedere situatie aangepast zijn

De geothermische installatie kan alle behoeften dekken op het vlak van de verwarming of de koeling, waarbij minstens 3/4 van de energie afkomstig is van calorieën die uit de ondergrond worden onttrokken en slechts 1/4 uit externe energie. Doordat die externe energie zelf door zonnepanelen of windturbines kan worden voortgebracht, kunnen de energiekosten van gebouwen die zijn uitgerust met een geothermische installatie, aanzienlijk worden gedrukt en in sommige gevallen zelfs volledig worden geëlimineerd.
Geothermische energie neutraliseert de energiefactuur voor de verwarming of de airconditioning van gebouwen

De wetgeving, die de komende jaren op dit vlak ongetwijfeld nog strenger zal worden, verplicht eigenaren van vastgoed om de energieprestaties van hun gebouw bekend te maken wanneer het wordt verkocht of verhuurd. Die prestaties worden in verschillende categorieën ingedeeld, die variëren van de hoogste (A) tot de laagste categorie (G). Hoe meer punten een gebouw scoort op de verschillende energieposten die worden geëvalueerd, des te groter worden zijn kansen om in een hogere categorie terecht te komen. Met de geothermische systemen kunnen extra punten worden behaald in vergelijking met andere traditionele verwarmings- en airconditioningsystemen.
Geothermische energie zorgt voor een opwaardering van uw vastgoed en vormt een meerwaarde voor uw vastgoedbeleggingen

Enkele vragen en antwoorden over geothermische energie

Wat is geothermie of aardwarmte?

Wikipedia omschrijft aardwarmte heel juist als volgt: "Aardwarmte of geothermie is afkomstig uit de Griekse woorden geo (aarde) en thermos (warmte)." De term verwijst zowel naar de wetenschap die de inwendige thermische verschijnselen in onze planeet bestudeert, als naar de technologie die erop gericht is om die verschijnselen te benutten. Geothermie betekent in haar ruimere betekenis ook de geothermische energie die uit de energie van de Aarde wordt gehaald en die in warmte wordt omgezet.

Wat bedoelt men met 'geothermische gradiënt'?

In onze streken bedraagt de temperatuur van de ondergrond op een diepte van 8 meter ongeveer 12 °C. Het is belangrijk om te weten dat de temperatuur van de ondergrond op die diepte volledig onafhankelijk is van de klimaatvariaties bovengronds. In tegenstelling tot andere hernieuwbare vormen van energie, zoals windenergie of zonne-energie, blijft geothermische energie daardoor het hele jaar door continu beschikbaar.

Vanaf die diepte stijgt de temperatuur gemiddeld 3 °C per 100 meter. Men schat dat de temperatuur in het middelpunt van de aarde 4.000 °C bedraagt.
De geothermische gradiënt geeft die temperatuurvariatie weer afhankelijk van de diepte.

Welke zijn de kwaliteiten van deze energiebron?

Geothermie is een duurzame en hernieuwbare energiebron die ook nog eens permanent is (in tegenstelling tot 'intermittente' energiebronnen zoals de zon of de wind). Verder is deze energiebron onuitputtelijk en niet verontreinigend.

GEO-GREEN sprl - Rue de Priesmont, 63 - B-1495 Marbais | Belgique

All rights reserved @ Geo-Green 2015